mercredi 15 mai 2013

(fr-gl) Dédicace de l'écrivain Xesús Constela / Dedicatoria do escritor Xesús Constela


Depuis plus de sept ans, je tiens un carnet où laissent une trace, faite d'encre et de papier à gros grain, les personnes qui ont eu une importance dans ma vie.

Ce carnet, je le garde comme le plus précieux des trésors, trésor personnel bien entendu.

Mais une fois n'est pas coutume, j'aimerais vous faire partager quelque chose qui m'est allé droit au cœur. Il s'agit de la dédicace de Xesús Constela, écrivain de génie et avant tout mon ami.

Il m'a écrit un texte poétique et profond. Ce texte me parle. J'aime ce texte. Il me procure du bonheur.  

Voici une tentative de traduction : 

Souvent
peut-être trop,
nous perdons notre temps
à la recherche de cette ville
que nous ne trouvons pas.

Et nous sommes tristes
et nous hésitons sur le chemin à prendre.
Nous perdons notre temps.
Nous ne trouvons pas cette ville
où le maïs est jaune,
où la terre est ronde
et où la mer sent le salpêtre.

Nous perdons notre temps.
Nous le perdons parce que
cette ville-là, c'est nous
et nous n'avons pas besoin de nous chercher.
Et dans cette ville à nous,
la terre est carrée,
le maïs sent le salpêtre
et la mer...
la mer a toujours été de couleur jaune.


Version originale en galicien.

Dende máis de sete anos, levo unha libreta na que déixanme unha pegada, feita de tinta e de papel grueso, as persoas que tiveron importancia na miña vida.

Esta libreta, guárdoa como o máis precioso dos tesouros, tesouro persoal, dende logo.

Pero un caso non fai a regra, gustaríame compartir algo que me chegou directamente no corazón. Trátase dunha dedicatoria de Xesús Constela, escritor de xenio e ante todo o meu amigo.

Escribiume un texto poetico e profundo. Este texto fálame, Gústame este texto. Procúrame felicidade. 

Moitas veces,
demasiadas quizais,
perdemos o tempo
á prouva da cidade
que non damos atopado.

E andamos tristes
e vacilamos acerca de que
camiño temo que coller.

Perdemos o tempo.

Non encontramos a cidade
onde o millo é amarelo,
a terra é redonda
e o mar cheira a salitre.

Perdemos o tempo
Perdémolo porque
a cidade somos nós
e non necesitamos buscarnos.

E nesa cidade nosa
a terra é cadrada
o millo ten cheiro de salitre
e o mar....
o mar sempre foi
de cor amarela.
 Xesús Constela, à Poio, le 28 avril 2013.

Xesús Constela - Site officiel

Page Wikipedia de Xesús Constela


Aucun commentaire: